REGISTRERING

Medlemskap i Hare Krishna-bevegelsen

Det er gratis å bli medlem. Det er viktig at alle som ønsker å støtte Hare Krishna-bevegelsen i Norge (ISKCON) registrerer seg som medlemmer. I Norge er medlemsregistrering nødvendig for at Hare Krishna kan motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte trossamfunn, og vi må derfor innhente 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for våre medlemmer. Ellers mister Hare Krishna-bevegelsen offentlige økonomiske tilskudd.

 

Innholdet i dette skjemaet overføres kryptert. På denne måten er det ingen utenforstående som kan fange opp opplysningene. Det er like trygt som når du kommuniserer med nettbanken.

Fødselsnummer (11 siffer)*:
 
Fornavn*:

Etternavn*:

Adresse*:

Postnummer og sted*:

Fødeland*

Email*:

Skriv inn captcha-koden*:
captcha


* må fylles ut

Du må selv melde deg ut av Den norske kirke eller et annet tros- og livssynssamfunn dersom du er medlem der.

Utmeldingskjema fra Den norske kirke finner du her.

Utmeldingskjema fra andre tros- og livssynssamfunn finner du her.