REGISTRERING

Medlemskap i Hare Krishna-bevegelsen

Det er gratis å bli medlem. Det er viktig at alle som ønsker å støtte Hare Krishna-bevegelsen i Norge (ISKCON) registrerer seg som medlemmer. I Norge er medlemsregistrering nødvendig for at Hare Krishna kan motta offentlig tilskudd på linje med alle andre registrerte tros- og livssynssamfunn, og vi må derfor innhente 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) for våre medlemmer. Ellers vil ikke Hare Krishna-bevegelsen motta offentlige økonomiske tilskudd.

 

Innholdet i dette skjemaet overføres kryptert. På denne måten er det ingen utenforstående som kan fange opp opplysningene. Det er like trygt som når du kommuniserer med nettbanken.

Fødselsnummer (11 siffer)*:
 
Fornavn*:

Etternavn*:

Adresse*:

Postnummer og sted*:

Fødeland*

Email*:

Skriv inn captcha-koden*:
captcha


* må fylles ut

Du må selv melde deg ut av Den norske kirke eller et annet tros- og livssynssamfunn dersom du er medlem der. Man kan kun være medlem i ett tros- eller livssynssamfunn.

Link til utmelding av den norske kirke (må ha bankID): https://www.kirken.no/nn-NO/om-kirken/minside/

Dersom du er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn må du sende dem en epost med navn, adresse, Postnr./-sted og fødselsnummer.

Human-Etisk Forbund: medlem@human.no

Katolske kirke: kontakt@katolsk.no

Den russisk ortodokse kirke i Norge: ortodosso@gmail.com